KOOS ON TORE JA HÄÄ!

KOOS ON TORE JA HÄÄ!

21 november 2007

UNICEF-i JÕULUKAARDID-SÜLETÄIS HEADUST
Alates eilsest said meie klassi lapsed enesele vahva ja põneva heategevusülesande - müüa inimestele UNICEF-i jõulukaarte. Nüüd sellest ettevõtmisest lähemalt.
Kindlasti oled Sa kuulnud ÜRO Lastefondi UNICEF tegevusest Eestis ja ka seda, et vahendid UNICEFi abifondi kogunevad postkaartide heategevusmüügist või tänu heatahtlikele era-annetajatele. Ka UNICEF-i president, Elle Kull, teeb seda tööd vabatahtlikuna. Paljud kogu maailmas tuntud inimesed, nagu David Beckham, Harry Belafonte, Judy Collins, Nana Mouskouri, Roger Moore jpt., on UNICEFi vabatahtlikud abilised.
Kaardimüügist kogunenud summad kuluvad narkomaania, AIDSi ja vägivalla ennetusprogrammide läbiviimiseks, erivajadustega või liikumispuudega laste toetamiseks ning toetusteks lastehaiglatele ja sünnitusmajadele kallite vaktsiinide ja ravimite näol. UNISEF on püüdnud oma tähelepanu all hoida väikeseid maakoole ja väikelinnades asuvaid sünnitusmaju ja lastehaiglaid, sest suuremates linnades on olnud ka toetajaid rohkem või suuri, nn. kampaania-annetajaid.
Kooliprojekt „Väike Heategu” on heategevusprojekt, kus õpilased teevad head sellega, et müüvad kuulsaid UNICEFi postkaarte. Miks kuulsaid? Aga seepärast, et UNICEFi postkaardid on tuntud üle kogu maailma juba alates 1949.a. Oli lõppenud II Maailmasõda ja paljud lapsed Euroopas jäänud ilma oma kodust või kaotanud vanemad; - siis püüdis UNICEF abistada neid sõjas kannatanud lapsi. Üks väike Tšehhoslovakkia koolitüdruk joonistas tänuks oma koduküla taastamise eest UNICEFile pildi, millest trükiti UNICEFi esimene postkaart ja selle müügist saadud tuluga aidati tuhaneid lapsi kogu Euroopas. Siit saigi alguse UNICEFi postkaartide heategevusmüügi traditsioon.
Paljudes Euroopa maades müüakse just koolide kaudu kõige rohkem UNICEFi postkaarte, millest saadud tuluga toetatakse rahvuslikke lastekaitseprogramme, aga ka laste- ja turvakodusid, erivajadustega lapsi jne. Õpilased teavad, et tänu nende abile saab UNICEF paremini toetada nende eakaaslasi ja samas korjavad nad oma klassile või koolile lisaraha väikese preemiatasu näol: AS Elion ning UNICEF on ühiselt välja pannud mitmesuguseid väärtuslikke auhindu.
2006/2007. õppeaastal müüsid Eesti õpilased üle 81 252 postkaardi.

PREEMIAD JA TUNNUSTAMINE.
Nagu igal aastal on aktiivsematele heategevusprojektis osalevatele õpilastele ja koolidele palju auhindu UNICEFi ja Elion Asi poolt. Kõik osalejad koolid ja klassid saavad UNICEFi Diplomi.
„Väikese heateo” tänupidu ja osalejate tunnustamine, kuhu kutsutakse tublimad koolide esindajad, toimub alati pidulikult, kas Toompea lossi Valges saalis, Kadrioru lossis, Õpetajate Majas... Võimaluse korral on kohal ka kas Riigikogu esimees, Peaminister või Haridus- ja teadusminister.
AUHINNAD TUBLIMATELE KLASSIDELE:
10 X 3000-krooni huvitegevuseks või ekskursiooniks,
AUHINNAD TUBLIMATELE ÕPILASETELE:
15 jalgratast; 2 korraliku fotokaamerat, 5 MP3-mängijat, 1 karaokekomplekt,
5 edasitagasi piletit kiirlaevale „Super Sea Cat” ja 100 tublimat kutsume 3-päevasesse UNICEFi suvelaagrisse.
Täpsemat infot UNICEF-i tegevuse kohta saad lugeda veel
siit. Kui lähed sellel leheküljel oleval menüül sõnale "Kooliprojekt", siis näed ja saad lugeda sellest, millega premeeriti eelmisel aastal lapsi ja koole, kes müüsid väga palju jõulukaarte. Seal on ka meie kool ja meie kooli õpilane kirjas. Hea õnne ja suure tahtmise juures võid sinagi üritada parimat.

EDU SULLE, VÄIKE HEATEGIJA!
TIIU TOETAJA

Kommentaare ei ole: